Tipsa om nyhet!

har namnsdag

Tipsa oss!

Skriv själv!

Bildförsäljning

Copyright

Annonsera

Samarbeten

Om oss

Kontakt

INNEHÅLL

Lokaltidningen
Östernärkebladet
- Startsida -

Nyhetsnotiser

Lokalnyheter

Reportage

Läsartips

Läst & Länkat

Trafikinfo

Arrangemang

Föreningsnytt

Kyrkoaktuellt

Företagsnyheter

Vindkraft

Samhällsinfo

Områdesnämnd

Debatt

Upp till 18

Turism & Fritid

Kultur & Nöje

Idrott & Hälsa

Resultatbörs

Kåserier

Krönikor

Insändare

Surftips

Veckans bild

Sök i artiklar


KalenderAnvändarnamn:


Lösenord:
Reportage

Föräldrasamarbete viktigt för ny rektor

Katarina Hammarström, blivande rektor för Askers skola har en förhoppning om att barn och föräldrar skall känna sig trygga med hennes ledarskap.

På tisdag 1 april tar Katarina Hammarström, rektor på Stora Mellösa skola, över rektorskapet på Askers skola efter Katrin Willander. Katrin Willander blir kvar som rektor i Hampetorp och Kilsmo, samt får fortsatt ansvar för barnomsorgen i Asker, Hampetorp och Kilsmo.

Katarina Hammarstöm, kommer kombinera de båda tjänsterna, och fördelningen kommer vara ungefär 75% i Stora Mellösa och 25% i Asker. I början kommer tiden fördelas efter behov och hon kommer försöka vara i båda verksamheterna under dagarna till att börja med.

Ansvar, mod, trygghet, respekt och glädje – är de ledord som ligger till grund för den värdegrund som skall finnas på Askers skola. Örebro kommun har under hösten haft en kvalitetsutvecklare på skolan som tillsammans med personalen arbetat fram dessa ord som kommer att utvecklas vidare.

Utvecklingen av värdegrunden skall förankras hos personal, barn och även vårdnadshavare till barnen. Katarina Hammarström, var i torsdags med på en workshop i Asker, där värdegrunden diskuterades.

Askers skola har i nuläget ett 50-tal elever och från och med höstterminen kommer skolan att bli en F-3 skola i stället för en F-4 skola. Det finns många barn i förskolan och prognosen säger att elevantalet kommer att öka på skolan, säger Hammarström.

Att lära känna personal, elever och föräldrar är den första utmaningen som den nya rektorn har framför sig. Samtal kommer att föras med alla och i maj planerar Katarina Hammarstöm att bjuda in föräldrar och vårdnadshavare till ett skolråd, eftersom föräldrakontakt är mycket viktigt för att få verksamheten att fungera väl.

Samarbete med, och förtroende från föräldrarna, är a och o i verksamheten, och krävs för att det skall bli kvalité säger Hammarström.

Inga större förändringar planeras under våren, det kommer att ta tid att lära känna verksamheten som måste fungera bra. Askers skola skall vara en bra skola dit föräldrar vill lämna sina barn. Tankar finns att framöver utveckla skolan med en levande verksamhet över hela dagen, där samarbete kan ske mellan verksamheter. I Stora Mellösa drivs ett konstprojekt i samarbete mellan förskolan och skolan.

På frågan om hur Katarina Hammarstöm kommer marknadsföra Asker och skolan för att bidra till att det sker inflyttning till Asker, och att elever stannar kvar i Asker, är hennes svar, kvalité och föräldrasamarbete.

Framtiden får utvisa om Askers skola får samma goda rykte, och fina utmärkelser som Stora Mellösa skola har fått. Målsättningen finns hos den nya rektorn.

Helena Lingmar

Publicerad den 30 mars 2014 kl. 23:12

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Externa länkar:
Askers skola

Relaterade artiklar:
Ny rektor på Askers skola

Reportage

Medborgardialog i Stora Mellösa

Då var det dags för Stora Mellösas boende att få besök av Kalle Selander som är landsbygdsstrateg i Örebro kommun.

Deltagarna delades in i grupper som fick beskriva vad de tyckte fattades bygden som t. ex. bredband, cykelvägar, bostäder, bussförbindelser och annat.

Kalle redogjorde för befolkningstrenden hos oss och även i Östernärke i stort. Även positiva tankar kom fram som affär, bra skola och viktigheten att handla lokalt för att få behålla den service vi har idag.

Sune Jansson

Publicerad den 26 februari 2014 kl. 09:59

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel


Foto: Sune Jansson


Foto: Sune Jansson


Foto: Sune Jansson

Reportage

Välbesökt möte i Kilsmo

Över 60 personer hade på tisdagskvällen samlats i Kilsmos idrottshus för att delta i en medborgardialog ledd av Kalle Selander, Örebro kommuns landsbygdsstrateg.

För att få plats med allt folk hade man baxat ut ett antal av de motionsmaskiner och träningsredskap som normalt står uppställda i lokalen. Även en handfull grannar från Breven hade sökt sig till Kilsmo i väntan på ett eget möte, vilket utlovades.

Upplägget för mötet var detsamma som för tidigare möten där Kalle inledde med att berätta om sitt uppdrag och värdet av att se landsbygden som en del av hela kommunen. Därefter blev det dags för fika samtidigt som deltagarna diskuterade gruppvis hur man kan göra livet bättre att leva i Kilsmo.

Efter genomförd diskussionsstund följde en genomgång gruppvis av vad man kommit fram till. Ett 20-tal idéer och förslag kom upp och bland dessa kan nämnas bättre bussförbindelser, över- eller undergång för att passera järnvägen, iordningställande av kommunal mark till villatomter, belysning vid återvinningscentralen, äldreboende. Ringsbergsleden och Solbergabadet återkom flera gånger som exempel på vad som behöver ses över och rustas upp.

Alla idéer och synpunkter kommer nu att sammanställas och skickas ut till de boende och sedan återstår att se vad som går att förverkliga. Farthinder förbi skolan är ett exempel på en åtgärd som borde vara ganska enkel att få på plats, likaså belysning vid återvinningsstationen. Däremot kanske ett tågstopp eller upprustning av länsvägen inte går lika fort att uppfylla, om ens någonsin.

Kvällen samtal kom även att handla en hel del om fotboll, fotbollsplaner samt skidåkning och skidspår liksom motionsspår som finns men som behöver underhållas. Behovet av ett slags föreningshus kom också upp och trångboddheten i möteslokalen för kvällen vittnade kanske också om ett visst behov av utrymmen.

Bengt Bronner

Publicerad den 19 februari 2014 kl. 08:09

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Kalle Selander i samspråk med boende i Kilsmo.
Foto: Bengt Bronner

Gruppvis fick deltagarna skriva ner förslag och synpunkter.
Foto: Bengt Bronner

Reportage

Stelbenta regler hindrar barn från att besöka kulturarrangemang

Länstrafiken erbjuder skolor och fritidshem i Örebro kommun ett kulturkort. Tanken är att till exempel skolor ska kunna åka på museibesök, teater eller andra kulturella aktiviteter.

Det finns dock vissa begränsningar. De som åker stadsbuss får obegränsat antal resor per år. De som istället åker landsortsbuss får nöja sig med två resor per elev och år. Kortet är giltigt under lågtrafik. Problemet är att från landsbygden går det inte så många bussar då, och restiden är längre än i stan.

Från Hampetorp går bussar in mot Örebro 8.00 (då det inte går att använda kulturkortet) och 10.10, den senare är framme på resecentrum klockan 11.12. En stund går åt till lunch, och sedan går bussen tillbaka 12.35 - inte mycket tid över till kultur där inte.

Till Asker är det samma avgångstid in till Örebro. Sedan finns ingen buss tillbaka till skolan utan barnen kommer bara till Odensbacken.

Glanshammarsbarnen (för att ta ytterligare ett exempel) har knappt tre timmar på sig innan bussen går tillbaka hem. Om man tar en försenad lunch får man en stund extra till själva ändamålet med resan, men det är sällan man kan beställa att en teaterföreställning ska börja en viss tid för att man ska kunna utnyttja tiden mellan bussarna optimalt. Den funktionella tiden som finns för besök är alltså kortare än den faktiska.

Det faktum att man varje år får fylla på kulturkorten, men inte kan utnyttja dem, leder till att landsbygdsskolor bygger upp summor på kulturkorten, men aldrig får del av stadens kulturutbud. Däremot har stadsskolor möjlighet att åka på flera kulturarrangemang. De kan även åka till Behrn arena och åka skridskor, men i Hampetorp får man inte ta vatten till att spola rinken på ideell basis.

Tillgången till kultur- och sportanläggningar är inte densamma på landsbygden som i stan, och det är det absolut ingen som förväntar sig. Men stelbenta regler som hindrar barn på landsbygden från att åtminstone någon gång ta del av kulturella arrangemang gör ingen nytta.

Från landsorterna är trycket ändå inte så stort på bussar som går vid åttatiden så en enkel förbättring vore ju att ändra på tidsintervallet för kulturkortet, de flesta människor börjar ju sina jobb och skolor tidigare.

Åsa Ödman

Publicerad den 15 februari 2014 kl. 22:59

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Reportage

Ny svävare till SSRS Hjälmaren

Sjöräddningen hade utbildning på en ny svävare tillsammans med stationen från Vadstena som passade på att få lite övning då Vättern inte har is än.

Den nya svävaren är täckt, och en anledning till bytet är att det kan bli aktuellt med sjuktransporter då färjan inte längre har beredskap nattetid.

Sammanlagt hade man tre räddningssvävare på plats på Hjälmaren för övningsverksamhet samt patrullering av isarna.

Johan Nilsson, SSRS, säger att den nya svävaren är rymlig, varm och lättkörd. Den har två motorer varav en separat lyftmotor, till skillnad från den förra mindre svävaren.

Vidare berättar han att isläget på sjön är ovanligt varierande. Det fanns vindbrunnar på alla möjliga ställen, både på norra, västra och södra sjön (sjöarna namnges i förhållande till Vinön).

Isen är just nu ojämn både i textur och tjocklek. Den kan vara en decimeter blank fin kärnis, växlande med alla dessa vindbrunnar och is som är ett par centimeter och skrovlig is.

Detta innebär att man bör vara mycket försiktig om man överhuvudtaget har gett sig ut på isen.

Åsa Ödman

Publicerad den 19 januari 2014 kl. 21:52

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel


Foto: Sjöräddningssällskapet

Reportage

Läget för Hampetorps skola

Hampetorps skola kommer återigen att erbjuda lågstadium och mellanstadium.

Under veckan har ett föräldramöte hållits på Hampetorps skola med information om de förändringar som är på gång. Johan Svedmark, skolchef och Katrin Willander, rektor, höll i informationen tillsammans med personalen på skolan.

Nämndordförande Bo Åkerling skulle ha deltagit, men det ymniga snöandet bjöd på andra arbetsuppgifter. (Nu vet jag inte om det är han eller Ruddammen som plogar skolgården, men när vi gick hem från föräldramötet fick vi pulsa över skolgården, men när det var dags att lämna morgonen efter var det rent och fint. Tack!)

Nu efter jul har en femårsgrupp startat på skolan, då det är väldigt många förskolebarn för tillfället. Till hösten ska skolan utökas till en F-5-skola, då nuvarande fyrorna inte ska flytta till Odenskolan utan gå kvar.

Nästa år blir det sedan en F-6-skola. Anledningen till det här är Örebro kommuns intention att man ska hålla ihop stadierna, och det hänger ju i sin tur ihop dels med hur läroplanen ser ut, dels med att eleverna numer får betyg från sexan.

Man anser att detta blir svårare när lärarna inte har lika lång tid på sig att lära känna eleverna som om man har dem redan från fyran. Samma orsak ligger bakom att Askers skola från hösten blir en F-3-skola.

En sak som har talat för att Hampetorps årskurser ska utökas enligt den utredning som har gjorts, har varit att det är bra lärmiljö på skolan, både i klassrummen och naturen utanför. Skolan rustades inför det här läsåret, både inomhus och fasad. Flera föräldrar berättade att elever som börjat Odenskolan i femman har längtat tillbaka till Hampetorp, mycket för utemiljöns skull.

Frågorna som ställdes gällde bland annat rätt till skolskjuts om man väljer en annan skola än anvisningsskolan (där var svaret inte entydigt, det kan vara så att man får åka med skolskjutsen om det finns plats, men det kan vara svårare på eftermiddagen när skoleleverna åker med ordinarie länsbuss).

Från skolans sida framhöll man också att lärarna har de behörigheter som behövs, att man ska se över lärarnas undervisningsdelar så att eleverna har behöriga lärare i alla ämnen. Den förskollärare som nu har femårsgruppen, är också behörig lärare och kommer till hösten att förstärka personalgruppen i skolan. Dessutom kommer en behörig musiklärare att anställas i Östernärke, och George Ezzo, som tidigare jobbat på fritids, har redan nu börjat arbeta som NO-lärare.

Vidare ska man jobba ännu mer med att stärka samarbetet och samhörigheten mellan Östernärkes skolor, och flera förslag framfördes på hur ett gott samarbete kunde ske både inom idrott och andra skolämnen. Detta bland annat för att den sociala behovet ska tillgodoses, att när man sedan börjar högstadiet ska man känna fler elever än de från den egna klassen.

Ett exempel var hemkunskap, där Odenskolan har bra salar. Det behöver inte betyda att Hampetorp åker dit och har egna lektioner utan de kan åka dit och ha lektioner tillsammans med Odeneleverna. Men det nämndes också att sådant samarbete inte bara ska handla om att alla mindre skolor åker till centrum, utan även att det går att åka åt andra hållet.

En annan fråga gällde om eleverna från Asker och Kilsmo, som nu ska gå i Odenskolan från fjärde klass, kunde välja Hampetorp ifall de ville fortsätta i en mindre skola ett tag till. I och med det fria skolvalet finns ju möjligheten, men det finns inga skolskjutsar som går i den riktningen. Om föräldrarna i Asker vill att Hampetorp ska bli anvisningsskola, och därmed få skolskjutsar dit, måste man själva väcka frågan.

Katrin Willander kunde också berätta att personalen på Hampetorp har bestämt att ha ett öppet hus den 12 februari, klockan 17-19. Då finns personalen på plats och kan berätta om skolans verksamhet. Det är ju så att det även sedan förut finns elever som har andra anvisningsskolor som väljer Hampetorp i första hand.

Åsa Ödman

Publicerad den 19 januari 2014 kl. 20:48

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Fler nyheter i denna kategori

2013-12-18 21:46:23 - Kul med GPS/smartphone
2013-11-27 17:45:48 - Sophia sjunger på Stortorget
2013-10-09 11:33:06 - Vad betyder en hållbar utveckling för invånarna i Östernärke?
2013-10-03 16:52:23 - Trafikverket bygger om i Odensbacken
2013-10-03 09:56:10 - Många nej till uranutvinning
2013-09-30 08:55:43 - Grannfest då byarna möttes
2013-09-09 15:02:10 - Radio - en hjärtesak för Jennebo
2013-09-04 18:56:13 - Uppsnyggad fastighetstomt
2013-08-31 12:59:59 - Landstinget kommer förhandla om beredskapen
2013-08-27 10:08:03 - Rune skördar på gammalt vis
2013-08-26 10:44:19 - Beredskapen kostar 2,8 mkr per år
2013-08-13 14:56:17 - Stora Mellösa Baptistkyrka bygger för bygden
2013-08-12 20:48:04 - Dalatraktorer i Odensbacken
2013-08-05 09:46:08 -  Traktorcaféet i Råsta slutputtrade för i år
2013-06-13 09:26:57 - Populära fordon får nytt hem
2013-06-12 09:41:12 - Viskväll i försommaren med Johan Rydholm
2013-06-09 12:38:29 - Östernärkingar på Classic Motor
2013-06-03 11:03:35 - Jubileumsträff i Torsborg
2013-05-26 11:09:01 - Bilder från Hästkraftens dag
2013-05-12 19:48:22 - Smolk i glädejebägaren för Oden Park
2013-05-10 12:54:41 - Apoteket Svanen i ombyggda lokaler
2013-04-26 08:49:21 - Besök på framtidsveckan i Stora Mellösa
2013-04-04 09:35:04 - Skarvens tidiga historia i Europa
2013-04-01 21:55:05 - Scrapbooking i Odensbacken
2013-03-27 18:39:12 - Mellsa-LAN för tredje gången
2013-03-25 12:09:49 - Rektor svarar angående öppet brev om mobbing
2013-03-20 12:58:19 - Snart anställs en landsbygdsstrateg
2013-03-06 10:28:06 - Pendlarparkering okänd för många
2013-03-04 11:40:09 - Odensbackens vårdcentral 30 år
2013-02-10 12:37:29 -  ICA-Nära firar fem år med Stefan vid rodret
2013-01-22 21:04:34 - Boende i Koltorpaskogen protesterar mot vindkraftsplaner
2012-12-29 12:34:58 - Dana Dragomir i Askers Kyrka
2012-12-09 20:20:20 - Julpyntat hus och trädgård
2012-12-09 20:10:28 - Veckotidning besökte brandvärnet
2012-11-25 09:40:41 - Vinöpappor gör reklam för Sverige
2012-11-22 08:30:20 - ÖBO presenterade idéer

jenneboradio is on Mixlr

Om cookies
Om Östernärkeportalen
Ansvarig utgivare: Bengt Bronner
Information om bildköp
Länka gärna till Östernärkeportalen!


Tips om hemsida utanför Östernärke: surftips@osternarkeportalen.se
Material till artiklar för publicering: artikel@osternarkebladet.se
Allmänna administrativa ärenden: info@osternarkebladet.se
Tips om lokal hemsida: lokalalankar@osternarkebladet.se
Nyhetstips till redaktionen: tips@osternarkebladet.se

Allt material på denna sida skyddas av Lagen om upphovsrätt. Alla rättigheter förbehålles © 2004-2010