Tipsa om nyhet!

har namnsdag

Tipsa oss!

Skriv själv!

Bildförsäljning

Copyright

Annonsera

Samarbeten

Om oss

Kontakt

INNEHÅLL

Lokaltidningen
Östernärkebladet
- Startsida -

Nyhetsnotiser

Lokalnyheter

Reportage

Läsartips

Läst & Länkat

Trafikinfo

Arrangemang

Föreningsnytt

Kyrkoaktuellt

Företagsnyheter

Vindkraft

Samhällsinfo

Områdesnämnd

Debatt

Upp till 18

Turism & Fritid

Kultur & Nöje

Idrott & Hälsa

Resultatbörs

Kåserier

Krönikor

Insändare

Surftips

Veckans bild

Sök i artiklar


KalenderAnvändarnamn:


Lösenord:
Reportage

När och hur skrivs det nyheter på Östernärkebladet?

Tips om nyheter förmedlas av dig, mig och oss alla tillsammans.

På Östernärkebladet.se finns en redaktion med åtta skribenter som alla i nuläget skriver på frivillig basis utan ersättning.

Allt material som går att läsa på sidan har vi som skriver fått tips om på ett eller annat sätt. Det kan handla om korta nyhetsnotiser eller mer omfattande artiklar.

Ibland skrivs det också uppföljande notiser eller artiklar som hör samman med den första nyheten som kom till vår kännedom.

Utöver de personer som finns med på Östernärkebladet.se:s redaktion finns ett flertal skribenter som skriver för sin förening, någon instans eller för ett företag. Dessa personers artiklar och notiser handlar oftast om någon aktivitet som är på gång, eller som har varit.

Tycker du att det är viktigt att sidan ofta uppdateras med nyheter då behöver vi hjälp av dig som läsare. Ju fler tips som kommer in till redaktionen, desto mer kan skrivas på Östernärkebladet.se.

Tips tas emot på tips@osternarkebladet.se. Det går också bra att maila direkt till någon av oss skribenter, aktuell mailadress finns som länk om du klickar på namnet på den som skrivit en artikel du läst.

Utöver den digitala tidningen Östernärkebladet.se, finns också en annonstidning i pappersform som heter Östernärkebladet. Den delas gratis ut till alla hushåll, och innehåller annonser information från föreningen Samverkarna samt i mån av plats olika nedslag i Östernärke och vad som är på gång här ute.

Dessa tidningar har gemensamt mål att nå ut till så många läsare som möjligt i Östernärke men det är den digitala tidningen Östernärkebladet.se som står för den löpande nyhetsförmedlingen.

Många media finns både i pappersform och digitalt – det som skiljer dem från de lokala medier som finns i Östernärke är lokalkännedomen och ett omfattande kontaktnät med tipsare som har lokal anknytning.

För att värna bygden och de händelser som sker här ute kan du som läsare göra skillnad som tipsare till Östernärkebladet.se.

Vi är måna om att våra källor kan känna sig trygga med de tips som lämnas, inga namn lämnas ut om tipslämnaren själv inte vill det.

Din delaktighet i nyhetsflödet i Östernärke är viktigt, hjälp oss bli bättre på att bevaka händelser i Östernärke.

Helena Lingmar

Publicerad den 28 juni 2014 kl. 23:28

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel


Foto: Helena Lingmar

Reportage

Glest med folk på dialogmöte om ungdomar

Östernärke områdesnämnd tillsammans med förvaltningen för skola och förskola var initiativtagare för det dialogmöte som hölls på Askenäs i tisdags kväll.

När Bo Åkerling (C), ordförande i nämnden, hälsat alla välkomna lämnade han över till Kalle Selander, landsbygdsstrateg i Örebro kommun som var utsedd till kvällens moderator.

Med på mötet var också Margareta Borg, förvaltningschef, Johan Svedmark, områdeschef i Östernärke, Henric Lundberg, rektor på Odenskolan, Ulf Lindin, chef för fritidsgårdarna i Örebro, Sussie Persson, föräldrastöd, förebyggande enheten, socialförvaltning öster, Anna Rolf, fältassistent i Örebro, Joakim Östlund, administrativ samordnare samt Lisbet Gerdin, Odengården.

Bland de 30-tal personer som kommit till mötet fanns det utöver föräldrar och andra intresserade medborgare också med vaktmästare och politiker i Östernärke som intresserat sig för mötet.

Polisen ska få information till sig från mötet då det var tänkt att de skulle närvara, men ej haft möjlighet till det.

Rektor, Henric Lundberg, började med att tala om Odenskolans stadigt ökande goda resultat. Han berättade också att den trend där elever valde andra skolor före Odenskolan hade vänt. Elever på högstadiet innebär större utmaningar för personalen än vad eleverna på låg- och mellanstadiet gör, eftersom trots och ifrågasättande kring skolans och samhällets regler förekommer mer i tonåren.

Den trygghetsenkät som eleverna besvarat till ca 90%, talar om att eleverna känner sig trygga i skolan, informerade rektor om. Han berättade också att samtal med föräldrar och elever förekommer och att samarbete är viktigt för att skolan skall kunna fungera.

När detta kom på tal, var det ett antal föräldrar som protesterade och nivån på mötet höjdes en del i tonläget. Kalle Selander, kvällens moderator fick gå in och styra upp diskussionen som uppkom då det uppenbarligen fanns olika uppfattningar mellan rektor och föräldrar om något ej uttalat händelseförlopp kring elever som upplevde otrygghet i skolan, och det stöd som från elevernas sida upplevdes obefintligt från skolan. Selander uppmanade parterna att enas om ett möte och fortsätta diskussionen sakligt i det forumet.

Fritidsgåren i Odensbacken ligger i nuläget under Östernärkes områdesnämnds ansvar, Ulf Lindin, chef för gårdarna i Örebro berättade att han har fått över ansvaret till sig och att man arbetar med hur Odengården organisatoriskt skall ha en tillhörighet. Övriga fritidsgårdar i Örebro tillhör kultur- och medborgarnämnden.

Fritidsgårdarna skall arbeta hälsofrämjande och det viktigaste arbetet är att stärka de skyddsfaktorer som finns för ungdomarna. Ett bildspel visades där bland annat statistik över risk- och skyddsfaktorer fanns med. Lindin förklarade sambandet mellan risk- och skyddsfaktorer och hur effekten blir. - Statistiken är likartad när det gäller alkohol, droger och kriminalitet summerade han.

Alla fritidsgårdar har olika budgetanslag och i nuläget håller man på att rekrytera en chef till Odengården. På personalsidan är det i nuläget olyckligt med sjukskrivningar, vilket i viss mån påverkat öppettiderna negativt. Kvalité med personal och innehåll är viktigt de kvällar gården har öppet menar Lindin och öppettiderna kommer att ses över framöver.

Fritidsgårdens nuvarande lokaler är under all kritik och Ulf Lindin kommer att arbeta med att se över vilka möjligheter det finns till förbättringsåtgärder kring lokalerna.

Lisbet Gerdin som arbetar på Odengården berättade att de kommer att vara vid badet i Hampetorp en hel del i sommar. I nuläget är de där en gång i veckan och framöver kommer de vara där måndag, tisdag, och onsdagar för att bada och paddla kanot.

Bättre öppettider på helger och lov och en bättre gård, var något som ungdomarna själva hade önskat på det ungdomsdialogmöte som hölls nyligen, flikade Kalle Selander in.

Anna Rolf, fältassistent i Örebro, berättade att det finns 10 personer som arbetar som fältare, och att de arbetar 4-6 personer på vardagar, och två, ibland fyra på fredagar och lördagar. Två fältassistenter har specifik inriktning mot gruppen döva ungdomar.

Fältassistenterna arbetar uppsökande bland ungdomarna, dagtid på skolor och kvällstid där ungdomarna befinner sig. Vid oro tar man också kontakt med föräldrar. Samverkan med polis, socialtjänst och Öreför sker regelbundet en gång i veckan. Man är också ute i skolorna och arbetar drogförebyggande med information.

Anna Rolf uppmanade föräldrar och andra vuxna att organisera sig och nattvandra. För att göra det skall det finnas en förening som står bakom, samt att alla går en utbildning. Det finns en riksorganisation för nattvandring, och i Brickebacken samt Oxhagen har grupper nyligen startats.

Fältassistenterna är behjälpliga med att hjälpa till att starta upp nattvandrargrupper och Anna Rolf välkomnade att kontakt tas från de som vill nattvandra för att starta upp en grupp i Östernärke.

Sussie Persson arbetar gruppvis med föräldrastöd i Örebro, och metoden som används heter Connect, ett program som arbetar med anknytning mellan föräldrar och barn. Föräldrar är de personer som är viktigast i ungdomars liv menar Persson, och vad de gör och tycker har betydelse.

Mobbing på Odenskolan, buskörningen i Odensbacken, fler fältare som arbetar när ungdomarna är lediga, medlemskort på gården, fritidsklubb för mellanstadieåldern, fritidsgård i Stora Mellösa, motorgård och en plats där de unga kan hänga med sina fordon var saker som kom upp under kvällen.

När det gäller en plats att vara på har Kalle Selander, landsbygdsstrateg lyft frågan vidare då det var något som ungdomarna önskade på det ungdomsdialogmöte som hölls i slutet på maj. Ungdomarnas eget förslag om en plats vid Oden Park mottogs positivt när Selander redogjorde för idén.

Ett medskick till tjänstemän och politiker kom också upp på mötet gällande unga vuxna över 18 år som ej tillhör den huvudsakliga gruppen, som vare sig gård eller fältare arbetar med. Dessa unga går i skolan och bor hemma längre jämfört med tidigare, en grupp som samhället också måste ta ansvar för om de ska förhindras att hamna i utanförskap.

Initiativtagarna till mötet fick kritik för att det satt så få deltagare i publiken. Mötet hade utlysts väldigt snabbt, och information om mötet hade getts på Örebro kommuns hemsida, samt genom en artikel i Östernärkebladet.se. Enligt en av vaktmästarna hade även affischering gjorts.

På frågan som ställdes från en förälder om varför ett utskick inte gjordes till alla föräldrars mailadresser som skolan har, hade Henric Lundberg, rektor, inget riktigt bra svar. Om det handlade om att skolan inte tänkt på det, eller om det faktiskt var så att mailadresserna till föräldrarna inte fick användas för det, blev något otydligt förklarat i svaret.

Margareta Borg, förvaltningschef tog på sig att det till nästa möte skall informeras bättre än det gjordes denna gång.

Kalle Selander tackade alla som varit med, och talade för att nästa möte blir av igen till hösten och att detta bara är en början på något som måste fortsätta vidare.

Några minuter av mötet gavs också till information om planer för en biograf i Östernärke samt ett projekt ”Pay it forward”.Helena Lingmar

Publicerad den 6 juni 2014 kl. 14:02

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Snart är mötet igång.
Foto: Bengt Bronner

Denna artikel innehåller flera bilder. Klicka här för att visa bildgalleri

Relaterade artiklar:
- Kommunen bjuder in till möte om ungdomar
- Positivt ungdomsdialogmöte

Reportage

Avloppsmötet - en fördjupning

Här nedan följer minnesanteckningar från avloppsmötet på Vinön den 24 maj 2014 för de som är intresserade och vill veta mer.

Med på mötet från Örebro kommun var Stefan Sjögren, avloppsrådgivare, P-O Wallgren, planingenjör samt Kalle Selander, landsbygdsutvecklare. Cirka 45 personer deltog i mötet som åhörare.

Bakgrunden till arbetsgruppen är att avloppen kommer att inspekteras och de flesta kommer med stor sannolikhet att underkännas. Finns det stöd och hjälp att få från kommunen?

Stefan från tekniska förvaltningen jobbar med rådgivning till enskilda, planering, omvandlingsområden (från privat till kommunalt ansvar). Kommunfullmäktige har nyligen fattat beslut om en strategisk plan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) de närmast tio åren, där finns Vinön med. Då är planen projektering 2017-2018, utbyggnad 2018-2020. Stefan poängterade många gånger under kvällens lopp att det inte finns några juridiska beslut än, så tidplanen kan ändras, det aktuella området är ungefärligt inritat, och de avgifter som nämns är de som gäller 2014, inte de som kommer att gälla när vi blir anslutna.

Det finns en lag om allmänna vattentjänster som reglerar kommunens ansvar. Paragraf 6 handlar om att:
Där det är tillräckligt många hus som ligger tillräckligt tätt, så att det är svårt att lösa avloppsfrågan enskilt träder kommunen in. Tillräckligt många är enligt förarbetena 20-30 hus. Många på åsen får problem att lösa det enskilt. Det har kommit nya skärpta regler, som kräver en ny översyn. Vilka områden måste byggas ut nu? Det finns en karta med lilamarkerade områden på åsen på Vinön. Det är det nuvarande förslaget på det område som kommer att omfattas av kommunalt VA.

Utanför kommunens verksamhetsområden är man själv ansvarig för att det man släpper ut inte är farligt för miljö o hälsa. Den traditionella lösningen är trekammarbrunn och efterföljande markbaserad rening, nu finns det många lösningar. Ett enskilt avlopp kräver skötsel och underhåll för att fungera bra. Det kostar också pengar, och det är bra att ha i åtanke när man pratar avgifter sedan.

Fastigheter väster och öster om åsen är hänvisade att lösa problemen själva, med enskilda lösningar. Förr eller senare blir det en översyn av avloppen här ute. Man väntar in utbyggnaden, så man vet vilka som kommer att vara ansvariga för enskilda avlopp. Erfarenheterna av inspektioner hittills av anläggningar äldre än 10 år är att cirka 50 % underkänns. De renar för dåligt, Stefans uppfattning är att man historiskt har gjort för små anläggningar och lagt dem för djupt. Dessutom åldras de o slits, precis som andra anläggningar och inventarier.

Vem betalar? Utbyggnaden ska vara självfinansierande. Skattepengar får inte användas för VA, VAmedel får inte användas för skattefinansierade verksamheter. Vad kostar kommunalt VA? Det finns en broschyr m 2014 års priser. Anläggningsavgiften består av tre delar, en för att upprätta förbindelsepunkt, en servisavgift, en tomtyteavgift (dyrare ju större tomt, pga det blir mer rör som ska grävas) Modellen används över hela Sverige. Man betalar inte tomtavgift för mer än ungefär1800 kvm tomt. Anslutningsavgiften för dricksvatten + avlopp kostar för fastigheter större än 2000 ca 145 000 kr år 2014. Brukningsavgift räknas utifrån förbrukning av dricksvatten, cirka 13 kr/kubikm.

Om man har sin fastighet inom det område som sedan beslutas behöver man inte nödvändigtvis ansluta sig enligt handläggarna. Men miljönämnden kan lägga förbud mot ditt vatten/avlopp, och då måste du ansluta dig. Oavsett om du ansluter dig eller inte måste du betala anläggningsavgift ändå.

Om man har sin fastighet utanför det beslutade området kan möjlighet finnas att ansluta sig till det kommunala nätet genom ett medgivandeavtal. Då får man betala alla grävavgifter från fastigheten till nätet själv, och det kan finnas begränsningar, bland annat kan man inte transportera dricksvatten för långt utan att det tappar i kvalitet. Om det är flera fastigheter som vill ansluta kan man bilda en gemensamhetsanläggning, det blir billigare per fastighet. Till exempel är anslutningsavgiften 2014 cirka 81 250 kr per fastighet om det är en, och 30 600 kr per fastighet om det är 10. (räknat på både vatten o spillvatten) Priserna för enbart avlopp (via medgivandeavtal) varierar från 50 000 kr per fastighet om det är endast en fastighet till 16250 kr om det är 10. Anslutning av gemensamhetsanläggning via medgivandeavtal är under förutsättning att det finns utrymme, och ett sådant avtal kan sägas upp av bägge parter.

Hur sker uppräkning av VA-taxan? Det är inte automatisk indexräkning, utan politiskt beslut för att reglera så att utbyggnaderna varken går med plus eller minus.

Hur ska utbyggnaden ske tekniskt? Stefan har inte utrett den tekniska lösningen, utan enbart behovet och ansvaret.

Tekniska förvaltningen lägger sig inte i om man ansluter sig eller inte, fråga mellan den enskilda fastighetsägaren och miljönämnden. Men om fastigheten ligger inom området måste man betala anslutningsavgift ändå. Om man kan hävda att min lösning är bättre än kommunalt VA slipper man anslutningsavgift.

Många tycker att det är ett smalt område som är inritat, flera små gemensamhetsanläggningar kommer att bildas. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet om man inte är överens om utbredningen av området. Först ska man föreslå förändringarna för kommunen. Hur drar man ett arbete med gemensamhetsanläggningar vidare? Viss stöttning i kontaktskapande kan man få från Stefan. Bilda samfällighetsförening som hanterar anläggningen. Lantmäteriförrättning. Ansluter som en kund, lägenhetsavgifter per hus.

Om man bor klart och tydligt utanför det uppritade området ska inte vänta med att åtgärda bristande vatten och avlopp säger Stefan. Det blir inte billigare, och är dåligt för miljön. Man kan börja fundera på gemensamhetsanläggningar, men bör redan nu räkna på kostnader och tekniska möjligheter. Det har varit olagligt i 45 år att släppa ut orenat avloppsvatten. Om man inte har skött avloppet på den här tiden så bör man göra det nu. Kan man snabbfixa avloppet i väntan på kommunalt avlopp? Man får inte göra något utan tillstånd, och man får inte tillstånd för halvdana lösningar.

Om man har en ny väl fungerande enskild anläggning i ett område som ansluts, kan man få ersättning eftersom anläggningen då blir värdelös. Men gå nu inte och gräv nytt avlopp för att sedan begära ersättning utifrån den här sammanfattningen av kvällen, utan kolla noggrant upp förutsättningarna innan. Man kan ju vilja få ordning på avloppet de här åren som är kvar fram till att det blir kommunalt VA.

Stefans syn var att det kommunala vattnet är bra, och klart bättre kvalitet nu än när det tas från Skråmsta än vad vattnet hade förr när det togs från Odensbacken.

Har kommunen något ansvar för att skolan kan ansluta sig till VA utan för höga avgifter? Fråga kommunen. Kalle Selander tror att det går att lösa. Frågan om vad som händer om privatpersoner inte har råd att ansluta. Svaret var att om man har en fastighet är man ansvarig för att att inte släppa ut avlopp på ett sätt som förstör miljön och hälsa. Det är en kostnad som man som fastighetsägare förväntas klara av, och om värmepannan inte fungerar så får man byta den även om det kostar, och det är samma sak med avlopp. Och även ett enskilt avlopp kostar att anlägga och underhålla.

Det kom en fråga om fritidshus med bara gråvatten. Är det samma anslutningar som krävs? Ja, för kommunen planerar för behov av vattentoalett.

Det som kommer att hända nu i VA-frågan är inte särskilt mycket de närmaste två åren från kommunens sida. När beslut fattas tar kommunen kontakt för fortsatta diskussioner.

En fråga gällde taxeringsvärdet, men där hade ingen någon jättebra koll.

Tips från publiken: Lokala lösningar, kretsloppsanläggningar (splitbox), ta vatten o avlopp via Vingåker istället.Tips på länkar och namn, om man vill veta mer:
www.orebro.se/vaplan här ligger kartor och all info om VA man kan behöva. Man kan också använda sökordet va-taxa på www.orebro.se, om man vill hitta taxebroschyren.

Man kan ringa Stefan Sjögren om det är något man undrar. 019-21 12 78, stefan.sjogren@orebro.seÅsa Ödman

Publicerad den 4 juni 2014 kl. 08:02

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Reportage

Kväll i Odensbacken

Ungdomar, disco på gården, nattvandrande vuxna och fältare.

I går fredag kväll, samlades ungdomarna precis som vanligt vid Odenskolan i Odensbacken. Fritidsgården hade disco för de som går i högstadiet, de äldre hängde ute vid parkeringen och på skolområdet. En grupp vuxna kom för att nattvandra utifrån det initiativ som tagits för det.

De vuxna som vandrade samlades klockan 21, några rundor togs i Odensbacken, besök gjordes i aulan där fritidsgården hade disco. Mycket snack blev det med ungdomarna som hängde vid parkeringen och bilarna.

De vuxna på plats hade förhoppningsvis en minskad effekt, på det som många i Odensbacken upplever som buskörning.

Under kvällen som hela tiden var i positiv anda framkom det från de äldre ungdomarna sida att de vill ha någon plats att vara på så de slipper vara ute och frysa.

Personalen på fritidsgården bekräftade att det behövs ett ställe för de som är över 18 år, eftersom de inte kan vara på gården men gärna söker sig dit för att prata.

Strax före avslut på kvällens nattvandring vid 23.30 kom fältassistenterna i Örebro kommun ut till Odensbacken. De tyckte det var bra med vuxna som tog initiativet att vandra, och berättade att som nattvandrare med en förening bakom sig finns bidrag att söka och utbildningar att gå.

Fältarna bekräftade också att det finns ett stort behov för gruppen unga vuxna över 18 år, vilket egentligen inte tillhör fältassistenternas huvudsakliga målgrupp, vilken är 13-16 år och i stort upp till 18 år.

Nattvandringen planeras att fortsätta och i nuläget försöker man nå ut till så många vuxna och föräldrar som möjligt genom en grupp som startats på Facebook (se länk till höger).

Ju fler som engagerar sig, desto mer kan göras. När man sett hur engagemanget blir hos vuxna och föräldrar i Östernärke, då kommer man ta ställning till om en ny nattvandrarförening ska bildas, eller om den tidigare föreningen går att återuppliva.

Som deltagare i kvällens vandring har jag haft mycket trevligt och i Östernärke har vi så härliga ungdomar och engagerade vuxna, både anställda i Örebro Kommun, och de som ställer upp frivilligt på andra sätt.

Helena Lingmar

Publicerad den 10 maj 2014 kl. 17:58

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Nattvandring i Odensbacken
Foto: Helena Lingmar

Externa länkar:
Nattvandring i Oden - Facebookgrupp

Relaterade artiklar:
Vuxna på "byn"

Reportage

När åker polisen ut till Östernärke?

När något händer, och polisen får veta om det, då görs prioriteringar efter behov och resurser.

Polisen arbetar för att förebygga brott, och ingriper vid pågående brott. För att kunna göra bedömningar och prioriteringar om polisen behöver åka till en plats behöver polisen få reda på om något hänt, om något håller på att hända, eller om något sker för stunden.

Det finns personer som uttrycker att det inte är någon idé att ringa efter polisen, för det har man gjort flera gånger utan att de kommer. Mats Nylén, kommunikationschef vid polisen i Örebro län berättar att det alltid handlar om prioriteringar och fördelning av resurser. En trafikolycka, eller ett rån har högre prioritering än exempelvis buskörningar.

Men det finns också vetskap om att människor säger sig ha ringt till polisen, men att polisen inte fått den informationen. Nylén säger att det kan bero på att någon som ringer inte orkar vänta i telefonkö, att någon blir kopplad till fel ort, eller att något har högre prioritet, och att det inte finns någon patrull att skicka för stunden. Notiser om att någon varit i kontakt med polisen, skall göras i en händelserapport av den som tar emot telefonsamtalet.

Om polisen behövs i Östernärke är det viktigt att de får den information som behövs för att avgöra hur prioriteringar skall göras.

När enskilda individer begår brott, ligger ansvaret på fler än polisen menar Nylén. Det finns ett individuellt ansvar, och det finns ett ansvar från människor runt omkring personen, föräldraansvar om det handlar om personer under 18 år eller äldre personer som fortfarande går i gymnasiet. Vuxna människor och samhällsinstanser som fritidsgårdar och fältassistenter från kommunens sida har också del i ansvaret.

Polisens förebyggande arbete går ut på att finnas ute på olika platser, och även att få människor att tänka annorlunda än vad de gör för att förhindra brott. När det gäller ungdomar i riskzonen, där finns det ofta svårigheter att nå föräldrar. Det är ofta lättare att nå ut till andra vuxna som väljer att engagera sig. Föräldrar har ett ansvar att fostra sina barn enligt de lagar som finns.

Mats Nylén tycker initiativet att det skall göras nattvandring i Odensbacken på fredag kväll är ett bra initiativ. Att engagera sig, vara vuxen och att uppföra sig med hyfs mot varandra är viktigt. Visa att vuxna bryr sig, det är positivt för människors egna närområden. Alla har en möjlighet att engagera sig om de vill. Vuxna har erfarenheter de kan dela med sig av, till unga som saknar liknande erfarenheter. Det är bra med vuxna som lägger sig i, ungdomarna vill ofta ha en bekräftelse om det är stök.

Så länge man håller sig till lagar och undviker brott får man vistas på offentliga platser, gator, torg och skolgårdar som är kommunens mark, säger Nylén.

Alla människor tycker olika om vad som är ett problem, och bilar och ljud tillhör samhällsbilden. Ett problem kan ha funnits länge, men om någon väljer att inte informera polisen om det, har de svårt att göra en bedömning om det är ett faktiskt problem.

Nylén säger att polisen är medveten om att det i en stor kommun kan upplevas som att resurserna fördelas olika mellan orterna, även om det kanske inte är så utifrån folkmängd.

I undersökningar får polisen ofta goda resultat när det gäller förtroende. Man arbetar hela tiden med detta, genom att finnas på olika platser. Från och med 1 januari 2015 kommer polisens organisation att se annorlunda ut. Tanken är att fler poliser ska finnas ute i bostadsområdena och bland folk. Hur det ska se ut är inte klart ännu, men besked om det skall komma inom en snar framtid berättar Mats Nylén.

Helena Lingmar

Publicerad den 8 maj 2014 kl. 15:22

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Reportage

Föräldrasamarbete viktigt för ny rektor

Katarina Hammarström, blivande rektor för Askers skola har en förhoppning om att barn och föräldrar skall känna sig trygga med hennes ledarskap.

På tisdag 1 april tar Katarina Hammarström, rektor på Stora Mellösa skola, över rektorskapet på Askers skola efter Katrin Willander. Katrin Willander blir kvar som rektor i Hampetorp och Kilsmo, samt får fortsatt ansvar för barnomsorgen i Asker, Hampetorp och Kilsmo.

Katarina Hammarstöm, kommer kombinera de båda tjänsterna, och fördelningen kommer vara ungefär 75% i Stora Mellösa och 25% i Asker. I början kommer tiden fördelas efter behov och hon kommer försöka vara i båda verksamheterna under dagarna till att börja med.

Ansvar, mod, trygghet, respekt och glädje – är de ledord som ligger till grund för den värdegrund som skall finnas på Askers skola. Örebro kommun har under hösten haft en kvalitetsutvecklare på skolan som tillsammans med personalen arbetat fram dessa ord som kommer att utvecklas vidare.

Utvecklingen av värdegrunden skall förankras hos personal, barn och även vårdnadshavare till barnen. Katarina Hammarström, var i torsdags med på en workshop i Asker, där värdegrunden diskuterades.

Askers skola har i nuläget ett 50-tal elever och från och med höstterminen kommer skolan att bli en F-3 skola i stället för en F-4 skola. Det finns många barn i förskolan och prognosen säger att elevantalet kommer att öka på skolan, säger Hammarström.

Att lära känna personal, elever och föräldrar är den första utmaningen som den nya rektorn har framför sig. Samtal kommer att föras med alla och i maj planerar Katarina Hammarstöm att bjuda in föräldrar och vårdnadshavare till ett skolråd, eftersom föräldrakontakt är mycket viktigt för att få verksamheten att fungera väl.

Samarbete med, och förtroende från föräldrarna, är a och o i verksamheten, och krävs för att det skall bli kvalité säger Hammarström.

Inga större förändringar planeras under våren, det kommer att ta tid att lära känna verksamheten som måste fungera bra. Askers skola skall vara en bra skola dit föräldrar vill lämna sina barn. Tankar finns att framöver utveckla skolan med en levande verksamhet över hela dagen, där samarbete kan ske mellan verksamheter. I Stora Mellösa drivs ett konstprojekt i samarbete mellan förskolan och skolan.

På frågan om hur Katarina Hammarstöm kommer marknadsföra Asker och skolan för att bidra till att det sker inflyttning till Asker, och att elever stannar kvar i Asker, är hennes svar, kvalité och föräldrasamarbete.

Framtiden får utvisa om Askers skola får samma goda rykte, och fina utmärkelser som Stora Mellösa skola har fått. Målsättningen finns hos den nya rektorn.

Helena Lingmar

Publicerad den 30 mars 2014 kl. 23:12

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Externa länkar:
Askers skola

Relaterade artiklar:
Ny rektor på Askers skola

Fler nyheter i denna kategori

2014-02-26 09:59:25 - Medborgardialog i Stora Mellösa
2014-02-19 08:09:42 - Välbesökt möte i Kilsmo
2014-02-15 22:59:37 - Stelbenta regler hindrar barn från att besöka kulturarrangemang
2014-01-19 21:52:03 - Ny svävare till SSRS Hjälmaren
2014-01-19 20:48:03 - Läget för Hampetorps skola
2013-12-18 21:46:23 - Kul med GPS/smartphone
2013-11-27 17:45:48 - Sophia sjunger på Stortorget
2013-10-09 11:33:06 - Vad betyder en hållbar utveckling för invånarna i Östernärke?
2013-10-03 16:52:23 - Trafikverket bygger om i Odensbacken
2013-10-03 09:56:10 - Många nej till uranutvinning
2013-09-30 08:55:43 - Grannfest då byarna möttes
2013-09-09 15:02:10 - Radio - en hjärtesak för Jennebo
2013-09-04 18:56:13 - Uppsnyggad fastighetstomt
2013-08-31 12:59:59 - Landstinget kommer förhandla om beredskapen
2013-08-27 10:08:03 - Rune skördar på gammalt vis
2013-08-26 10:44:19 - Beredskapen kostar 2,8 mkr per år
2013-08-13 14:56:17 - Stora Mellösa Baptistkyrka bygger för bygden
2013-08-12 20:48:04 - Dalatraktorer i Odensbacken
2013-08-05 09:46:08 -  Traktorcaféet i Råsta slutputtrade för i år
2013-06-13 09:26:57 - Populära fordon får nytt hem
2013-06-12 09:41:12 - Viskväll i försommaren med Johan Rydholm
2013-06-09 12:38:29 - Östernärkingar på Classic Motor
2013-06-03 11:03:35 - Jubileumsträff i Torsborg
2013-05-26 11:09:01 - Bilder från Hästkraftens dag
2013-05-12 19:48:22 - Smolk i glädejebägaren för Oden Park
2013-05-10 12:54:41 - Apoteket Svanen i ombyggda lokaler
2013-04-26 08:49:21 - Besök på framtidsveckan i Stora Mellösa
2013-04-04 09:35:04 - Skarvens tidiga historia i Europa
2013-04-01 21:55:05 - Scrapbooking i Odensbacken
2013-03-27 18:39:12 - Mellsa-LAN för tredje gången
2013-03-25 12:09:49 - Rektor svarar angående öppet brev om mobbing
2013-03-20 12:58:19 - Snart anställs en landsbygdsstrateg
2013-03-06 10:28:06 - Pendlarparkering okänd för många
2013-03-04 11:40:09 - Odensbackens vårdcentral 30 år
2013-02-10 12:37:29 -  ICA-Nära firar fem år med Stefan vid rodret
2013-01-22 21:04:34 - Boende i Koltorpaskogen protesterar mot vindkraftsplaner

jenneboradio is on Mixlr

Om cookies
Om Östernärkeportalen
Ansvarig utgivare: Bengt Bronner
Information om bildköp
Länka gärna till Östernärkeportalen!


Tips om hemsida utanför Östernärke: surftips@osternarkeportalen.se
Material till artiklar för publicering: artikel@osternarkebladet.se
Allmänna administrativa ärenden: info@osternarkebladet.se
Tips om lokal hemsida: lokalalankar@osternarkebladet.se
Nyhetstips till redaktionen: tips@osternarkebladet.se

Allt material på denna sida skyddas av Lagen om upphovsrätt. Alla rättigheter förbehålles © 2004-2010