Tipsa om nyhet!

har namnsdag

Tipsa oss!

Skriv själv!

Bildförsäljning

Copyright

Annonsera

Samarbeten

Om oss

Kontakt

INNEHÅLL

Lokaltidningen
Östernärkebladet
- Startsida -

Nyhetsnotiser

Lokalnyheter

Reportage

Läsartips

Läst & Länkat

Trafikinfo

Arrangemang

Föreningsnytt

Kyrkoaktuellt

Företagsnyheter

Vindkraft

Samhällsinfo

Områdesnämnd

Debatt

Upp till 18

Turism & Fritid

Kultur & Nöje

Idrott & Hälsa

Resultatbörs

Kåserier

Krönikor

Insändare

Surftips

Veckans bild

KalenderAnvändarnamn:


Lösenord:
Svar på insändare

Inte Länsstyrelsen som har beslutat om Brevens bruk

Magnus Eklund, chef på avdelningen för Miljö, Länsstyrelsen i Örebro Län besvarar insändaren om dammarna i Brevens Bruk, som skrivits av Ingalill Bergensten och Lennart Bondesson, Kristdemokraternas lokalavdelning i Örebro.

Under den senaste tiden har kritik riktats mot Länsstyrelsen kopplat till dammarna och bruksmiljön i Brevens bruk. Kritiken grundar sig på en rad felaktigheter och den bild som förs fram stämmer inte. Och låt oss redan från början slå hål på myten om att Länsstyrelsen har beslutat om att dammarna i Brevens bruk ska rivas ut.

Det slutliga beslutet om miljön i Brevens bruk har inte tagits av Länsstyrelsen, vilken man kan tro om man lyssnar på kritiken. Den här frågan är prövad av två domstolar, Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Det är alltså väl prövat och möjlighet att överklaga har funnits.

Länsstyrelsen är en del av vårt demokratiska system och utgår från uppdrag vi får från regeringen. Vi har inte någon egen agenda utan jobbar utifrån den beslutade nationella politiken. En stor del av vårt arbete är tillsyn och prövning.

Det som startade prövningen av kraftverket vid Brevens bruk var en ombyggnation. Att bygga om ett kraftverk kräver tillstånd och ärendet prövades av Mark- och miljödomstolen. Det är med andra ord domstolen som beslutat i ärendet och inte Länsstyrelsen.

Däremot har Länsstyrelsen, liksom många andra aktörer, yttrat sig i ärendet. Vårt yttrande utgår från vår skyldighet att verka för att vattendrag ska uppnå god ekologisk status. För att uppnå det är det viktigt att vandringsvägar öppnas för fiskar.

Vi har också varit måna om att detta ska kunna ske med mycket stor hänsyn till den kulturmiljö som finns i Brevens bruk. Vid förhandlingen i domstol har vi föreslagit två alternativ till hur vandringsvägar ska kunna öppnas. I båda fallen innebär det att samtliga dammar blir kvar. Länsstyrelsen har aldrig hävdat att dammarna ska rivas ut. Utformningen av vandringsvägar måste ske med stor hänsyn till kulturmiljön.

Miljönämnden i Örebro kommun har yttrat sig och sagt att de anser att det ska finnas en väg som tillåter fri vandring för fiskar och andra djur som lever i vatten förbi de anläggningar som bolaget har på platsen. Kommunen har inte överklagat någon av de två domarna.

Eftersom Örebro kommun ställde sig bakom Länsstyrelsens yttranden utan några invändningar är det märkligt att kristdemokraterna Inga-Lill Bergensten tillsammans med Lennart Bondesson, ledande kommunpolitiker, nu kritiserar Länsstyrelsen i det här fallet.

I mars kommer Länsstyrelsen att träffa företrädare för bolaget i Brevens bruk för att gå igenom domens villkor. Vi jobbar för att hitta lösningar som tar största möjliga hänsyn till kraftproduktion, kulturmiljö och biologisk mångfald. Länsstyrelsen spänner över nästan alla politiska sakområden och vi gör därför sammanväga bedömningar.

Magnus Eklund
Chef avdelningen för Miljö, Länsstyrelsen i Örebro län.Redaktionen

Publicerad den 27 februari 2015 kl. 15:51

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel


Foto: Helena Lingmar - Arkivbild

Relaterade artiklar:
Människor är viktigare än mörtar

Läsarnas insändare

Människor är viktigare än mörtar

KD Örebro värnar om miljön i Brevens bruk. Uttalande från Kristdemokraternas lokalavdelnings årsmöte 10 februari 2015

När människor kommer i kläm mellan lagar och förordningar har politiker skyldighet att ingripa. Detta gäller i högsta grad vad som nu hotar Brevens Bruk, en bruksmiljö av riksintresse och den bäst bevarade bruksmiljön i Örebro län.

Kristdemokraterna i Örebro har därför gjort följande uttalande på lokalavdelningens årsmöte den 10 februari:

Brevens Bruk består inte bara av gamla byggnader utan är ett naturskönt område med en vacker liten sjö mitt i byn. Den gränsar till en lite större sjö, Botaren. Dessa vatten, som har förbindelse med Närkes tredje största sjö Sottern, hotas nu av direktiv från länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelsen kräver nämligen att så kallade fisktrappor ska anläggas i anslutning till de dammar som finns mellan vattendragen, alternativt att dammluckorna rivs. Kvar blir då smala åar där det tidigare varit sjöar eller dammar.

Dammarna har funnits i Brevens Bruk i över 300 år. De har inte påverkat det livliga fiske som förekommer i Sottern och Botaren. Även om fisktrappor skulle byggas är en förbindelse med havet omöjlig inom en överskådlig tid, eftersom nivåskillnaden nedströms är omkring åtta meter och det är nio ytterligare stopp på vägen till havet.

Brevens Bruk AB har nu fått föreläggande att bygga fisketrappor till en kostnad som överstiger 15 miljoner kronor eller att återställa vattenmiljön som den kan ha sett ut på 1600-talet. Ingenting av detta är realistiskt.
Om sjöarna kring Brevens Bruk torrläggs innebär det ett dråpslag för ortens invånare, för alla sommarboenden och för alla besökare.

I Kristdemokraternas partiprogram betonas att miljön och naturresurserna måste förvaltas ansvarsfullt. Människan bör ingripa i naturen med försiktighet och klok urskillning.

Kristdemokraternas lokalavdelning i Örebro uppmanar därför Örebro kommun att kontakta länsstyrelsen för att försöka hindra den förstörelse av miljön i Brevens bruk som planeras.


Lennart Bondesson, 070-326 24 08
Ingalill Bergensten, 070- 588 50 23.

Redaktionen

Publicerad den 11 februari 2015 kl. 10:26

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Läsarnas insändare

Det ska va ́lätt att leva – en illusion att avslöja

Äntligen börjar det talas om invandringen på riktigt. Inte förenklat utan med alla aspekter, även de som är svåra och komplexa.

Alla situationer som vi människor hamnar i är komplexa. Allt kan vägas, allt kan göras komplicerat, allt kan också begravas i tystnad. Men tystnad leder till handlingsförlamning. Är det bra att det invandrar människor till Sverige? Ja säger både de flesta makthavare och forskningen, vi hade annars haft problem med ekonomin i landet eftersom vi föder för få barn.

Är det okomplicerat? Nej, allt är komplicerat med att människor möts och ska leva tillsammans i ett samhälle, tänk bara på hur komplicerad en relation med en partner kan vara, och det är bara mellan två personer. Hur ska vi då hantera invandringen? När du pekar på någon annan, med pekfingret, så pekar tre fingrar tillbaka mot dig själv, testa får du se. För det första har vi i historien flera exempel på hur det kan gå för svenskar som utvandrat, eller flytt ifrån svält och fattigdom som det egentligen var. Under1800-talet flydde många svenskar till Amerika.

Vad hände när de kom dit? Jo, de blev insläppta! Sedan fick de skapa sig en ny tillvaro, en del klarade sig bra och andra gick det sämre för. Vi har klarat oss ifrån krig under många år, ibland på andra människors bekostnad, vi skickade tillbaka judar som flydde till Sverige under början av 2:a världskriget tillbaka till Tyskland för att inte dras in i kriget. Idag är vi 9 miljoner invånare i landet, om inte utvandringen för drygt hundra år sedan varit möjlig hade vi idag kanske varit 15 miljoner och betydligt fattigare. Ibland får man ge och ibland får man ta emot. Jag vill att Svensk invandringspolitik ska präglas av följande. Det är inte lätt att fly eller utvandra och det är inte ett lätt liv man kommer till som invandrare till Sverige. Det kommer krävas en hel del av dig som kommer hit. Vi som redan är här, vi går de allra flesta av oss minst 12 år i skolan, vi får betala höga skatter och mycket för våra bostäder.

När du kommer hit så kommer du att få kämpa ännu mer, varför? Jo, för det är en ny kultur och vi har ett annat sätt att göra saker på än vad du kanske är van vid. Är det fel? Nej, jag förväntar mig inget annat om jag skulle vara tvungen att fly till ditt land.Vi har bra förutsättningar att ge dig en bra start här, det finns pengar till utbildning, sjukvård ochandra stödinsatser. Vi som redan bor här ska bemöta er med samma respekt som alla andra. Ställ er alltid samma fråga, hur bemöter vi sådana personer som bor i Sverige om de skulle komma till mitt forna hemland? Svenskar gillar många märkliga saker kan tyckas, har inga problem med att människor gifter sig med samkönade eller att kvinnor har samma rättigheter som män, skulle ni respektera det fullt ut hemma i ert hemland?

Kulturkrockar är till för att lösas och i Sverige är vi stolta över vår kultur och att vi har ett kors i vår flagga. Vårt land vilar på kristna värderingar och den viktigaste av dem är att alla människor har lika och samma värde. Vi är inte fullkomliga, vi är inte perfekta, inte på långa vägar. Men vi försöker och vi vill, vi kräver att du som kommer hit förstår att det finns många fler utmaningar för dig än för en som bott i detta land i generationer. Och till sist så vill jag säga. Jag gillar människor, jag älskar människor, men jag ogillar våld, jag hatar inskränkthet och viljan att alltid förenkla problem som går att förenkla. Jag vägrar att ge upp hoppetom att det goda i varje människa ska få segra.

Jag tror inte att något system kan lösa "invandringsproblemet" och jag tror inte att det är antalet invandrare som är problemet heller. Jag tror att vi som bor här inte förstår, har glömt bort hur det är att leva i ett fattigt land och dessutom i krig. Vi ska vara tacksamma att vi har så mycket att ge.


Magnus Lagergren (KD) Politiker lokalt med ett hjärta för det Glokala!Redaktionen

Publicerad den 10 september 2014 kl. 09:23

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Läsarnas insändare

Lägg inte ner de lokala nämnderna

Jag hoppas att politikerna gör allt så att inte de lokala nämnderna läggs ner. Utarmning av landsbygden får inte fortsätta. Politiker i lokala nämnder ska finnas så nära människorna som möjligt.

Tas de lokala nämnderna bort hamnar landsbygden i ett utanförskap. Det är mycket bra om människorna på landsbygden känner sina politiker, det skapar ett förtroende. Man möts ute och pratar med varann och det är nära till nämndmötena.

Det är mycket bra som det är nu att nämndmötena förläggs till de olika samhällena så medborgarna ha lätt att ta sig dit. Det här är mycket viktigt för landsbygden.

Torbjörn Eriksson
Miljöpartiet de Gröna
Kilsmo

Redaktionen

Publicerad den 24 augusti 2014 kl. 19:56

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Läsarnas insändare

Landsbygden och villkoren för landsbygden är en viktig fråga

Vi behöver förutom livskraftig storstad, med starkt näringsliv, utbildningscentrum med universitet och storsjukhus också en stark landsbygd och mindre men starka centralorter.

Sverige behöver och ska vara ett land som är starkt och konkurrenskraftigt i hela landet. För det behöver vi en politik med bättre villkor för landsbygden, vilket stärker hela Sverige.

Moderaterna har tagit fram ett program för detta, 40 förslag för en levande landsbygd, som kommer att ligga till grund för den moderata landsbygdspolitiken. Här finns många förslag för bättre villkor vi beskriver här några.

Trygghetsfrågan är en alltid aktuell fråga. Att man ska känna sig trygg om man behöver polisiär hjälp är en viktig fråga. Här behöver man se över hur man snabbt vid behov ska kunna finnas på plats från polisens sida ute i landet. Detsamma gäller då man blir sjuk och snabbt behöver transport till sjukhus och ambulans inte kan hinna i tid. Här tycker vi man behöver se över och förstärka med helikoptrar, exempelvis från försvaret, eftersom ambulanser inte kan finnas på plats överallt i tid.

Flera trygghetsboenden för äldre är en bristvara på landsbygden, här ser vi ett behov av att se över hur man kan förbättra tillgången utifrån de behov som finns. Man ska kunna få åldras så långs det är möjligt i sin hemort.

Vidare är rovdjurspolitiken en fråga som rör landsbygden. En gemensam rovdjursförvaltning, men med tydlig focus på det lokala perspektivet. Det vill säga skyddsjakt ska beviljas lokalt, där det behövs.

Bredbandsfrågan är en viktig fråga för alla. Bredbandsutbyggnaden är idag 54 % i Sverige med målet att nå 90 % av alla svenska hushåll. Här vill vi höja målet till 99 % och intensifiera utbyggnaden från dagens 54 %. Vi vet att bredband har en stor betydelse för alla idag och tillgången till infrastruktur är en av de viktigaste förutsättningarna för information och service både till medborgare och företag. Man behöver också fortsätta utbyggnaden av mobilnäten för bättre täckning på landsbygden. Fast telefoni får inte tas bort innan mobilt nätverk säkerställts.

Vidare är förutsättningarna för arbetspendling en central fråga. Här är många gånger biljettsystemen som inte är nationella utan följer länsgränsen ett dilemma. Vi vill att man ser över systemet för att skapa nationella biljettsystem.

För dem som bilpendlar ser vi det som direkt trafikfarligt för dem som bilpendlar på mindre vägar vintertid till jobb att tvingas köra odubbat, vi säger nej till nationellt dubbdäcksförbud och kommer att jobba för att slippa avgifter på dubbdäck.

Vi vill också värna de lokala flygplatserna. För Örebro Län är tillgången till flygplats viktigt, både för företag, men också för privatpersoner.
Vidare vill vi ha skattereformer som gör det attraktivt med självförsörjning av el via alternativa energikällor.

Vi vet att för många verksamma på landsbygden är det inte alltid en anställning som är vägen till jobb. Många småföretag finns utanför de större städerna och är många gånger grunden för jobb och framtid. Därför är vårt förslag om att ”starta eget bidrag” ska kunna ges även till unga personer, från myndighetsdagen är vårt förslag.

Det finns mycket att gör för bättre villkor för landsbygden, det vill vi jobba för, det stärker hela Sverige.

Lotta Olsson
Riksdagsledamot (m) Örebro Län

Ulf Berg
Riksdagsledamot (m) Dalarnas Län
Moderaternas Landsbygdsgrupp

Redaktionen

Publicerad den 27 mars 2014 kl. 13:03

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Läsarnas insändare

Vi fann vårt hem i Östernärke

Som relativt nyinflyttad Östernärkebo hade jag häromsistens det stora nöjet att träffa ett antal personer från trakten - däribland några glada seniorer och ett par trevliga fritidsledare.

Det som tidigare slagit mig när jag läst om exempelvis Odensbacken i tidningarna är att det sällan varit något positivt. Man har uttryckt missnöje med tomma affärslokaler, dåligt underhåll av kommunens mark, att det är en bortglömd del av kommunen och så vidare och så vidare. Därför var det så befriande att träffa dessa positiva människor som så lovordade både äldrevården, äldreomsorgen, sina jobb på fritidsgården och inte minst Östernärke som en del av kommunen att leva i - även upp i åren.

När jag och min man flyttade hit förra året kändes det som att komma hem trots att ingen av oss har någon anknytning hit sedan tidigare. En otroligt vacker del av Örebro kommun med en levande landsbygd in på knutarna och entreprenörer överallt.Trevliga grannar som tagit emot oss på ett fantastiskt sätt. Det känns verkligen som en förmån att få bo här och vi känner att vi har flyttat färdigt. Här vill vi stanna.

Nu vill vi - förhoppningsvis tillsammans med många andra - göra vad vi kan för att sprida vidare den positiva känslan som verkligen finns härute så att den kan komma flera till del och få fler att vilja flytta hit. Om vi inte själva talar om hur bra det är härute kommer nog ingen annan att göra det heller. För att bo här - är i alla fall i min värld - halvvägs till himlen.

"Stolt förhållandevis ny Östernärkebo"


Redaktionen

Publicerad den 25 februari 2014 kl. 16:36

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Fler nyheter i denna kategori

2013-12-20 15:41:14 - Centerpartiet vill ha ett nytt Askenäshem
2013-08-02 08:49:50 - Vi måste värna om vår del av Örebro kommun!
2012-11-17 18:07:31 - Något positivt måste hända i Östernärke
2012-11-13 22:55:28 - Fråga till Lennart Carlsson efter artikel i NA 21/10
2011-11-03 06:07:02 - Swedbank avvisade hjälp
2011-10-31 08:55:58 - Frågor om uttagsautomaten i Odensbacken
2011-10-27 19:50:43 -  Swedbank borde bjuda in till ett möte
2011-07-19 07:52:30 - Det är en konst att sopsortera
2011-06-30 05:44:30 - Besvärande katter
2011-06-28 09:44:14 - Stor oro hos föräldrar!
2011-06-28 07:49:48 - Låt högstadieskolan vara kvar!
2011-03-04 09:00:56 - Återvinning i mörker?
2010-10-04 08:18:20 - Cyklister i Odensbacken!
2010-01-19 08:24:32 - Usch och fy för en viss hundägare i Odensbacken!
2009-10-27 08:46:14 - Odensbackens framtid
2009-08-10 11:28:12 - Vad händer i Odensbacken?
2008-11-15 18:05:24 - Äggkastande ungdomar
2008-09-01 08:47:07 - Vi vill spela revy på avslutningen!
2008-06-09 10:54:57 -  SJ-resenärer lever farligt
2008-04-22 13:33:38 - Freda skiffern!
2008-02-13 10:58:34 - Eländig hankatt
2007-10-12 16:40:57 - Frågor om bygglovshandläggning och annat
2007-10-02 21:37:42 - Stöld ur frys & kylskåp på Solgårdens Seniorboende
2007-06-09 14:34:00 - Fartdårar av stora mått!
2007-06-03 10:23:55 - Näktergal
2007-06-02 09:23:20 - Köpbergagangsters
2007-04-16 10:59:25 - Koskit
2007-04-14 07:52:54 - Missnöjesvindar kring Solgården

jenneboradio is on Mixlr

Om cookies
Om Östernärkeportalen
Ansvarig utgivare: Bengt Bronner
Information om bildköp
Länka gärna till Östernärkeportalen!


Tips om hemsida utanför Östernärke: surftips@osternarkeportalen.se
Material till artiklar för publicering: artikel@osternarkebladet.se
Allmänna administrativa ärenden: info@osternarkebladet.se
Tips om lokal hemsida: lokalalankar@osternarkebladet.se
Nyhetstips till redaktionen: tips@osternarkebladet.se

Allt material på denna sida skyddas av Lagen om upphovsrätt. Alla rättigheter förbehålles © 2004-2010