Tipsa om nyhet!

har namnsdag

Tipsa oss!

Skriv själv!

Bildförsäljning

Copyright

Annonsera

Samarbeten

Om oss

Kontakt

INNEHÅLL

Lokaltidningen
Östernärkebladet
- Startsida -

Nyhetsnotiser

Lokalnyheter

Reportage

Läsartips

Läst & Länkat

Trafikinfo

Arrangemang

Föreningsnytt

Kyrkoaktuellt

Företagsnyheter

Vindkraft

Samhällsinfo

Områdesnämnd

Debatt

Upp till 18

Turism & Fritid

Kultur & Nöje

Idrott & Hälsa

Resultatbörs

Kåserier

Krönikor

Insändare

Surftips

Veckans bild

KalenderAnvändarnamn:


Lösenord:
Debattartikel

Vilket samhälle vill vi ha?

Helgens händelser väcker frågor.

Jag tänker på motsättningarna som aktualiserats under helgen.

Vems ansvar är det att lösa situationen? Polisen (ja nu när det är hot inblandat, men ska de sköta allt som händer)? Kommunen? Skolan? Medborgargarde? "Vanliga vuxna" som kan finnas runt och med ungdomarna? Och vad har ungdomarna för ansvar att ha något att göra utan att störa nattsömnen för andra? Hur vill vi ha samhället?

Det pratas ofta om föräldrarnas ansvar, men ansvaret att ungdomarna har bra förebilder borde vara allas ansvar. Det är svårt som förälder att visa på ett bra sätt att vara om andra vuxna hotar.

Vilka buskör? Det är lätt att skylla på ungdomar, men det finns enligt uppgift även vuxna som kör och stör. Det underlättar inte diskussionen att då bara peka ut ungdomarna.

Vad är det som gör att så mycket kreativitet används på sätt som är destruktivt för en själv eller andra? Jag är inte säker på att "vi har ingen lokal, ju" är ett acceptabelt svar. För jag vet att det finns många ställen där ungdomarna är välkomna.

Jag hoppas också att ungdomar i Östernärke som inte är intresserade av motorer eller fotboll också har någonstans där de är välkomna. För de finns också.

Har du som läser detta synpunkter, tankar eller idéer hör gärna av dig till redaktionen@osternarkebladet.se

Åsa Ödman

Publicerad den 4 maj 2014 kl. 18:02

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Debattartikel

Stopp för uranbrytning i Närke!

Frågan om uranbrytning i Närke får ett självklart nej, men det innebär ett etiskt dilemma!

Det kanadensiska bolaget URU Metals planerar att påbörja prospektering av för uranbrytning i Närke. ”Närkeprojektet” (Asker, Kvarntorpshögen och Latorp )har potential att utvecklas till en uranresurs av topp tio i världen, enligt bolaget.

Priset på uran har fyrdubblats de senaste tio åren och det är ingen tvekan om att stora ekonomiska värden står på spel. Det är angeläget att säga stopp för uranbrytning i Närke, men frågan måste sättas in i ett större internationellt perspektiv som berör tillväxt och förvaltarskap inför framtiden.

Bert Allard, professor i miljökemi vid Örebro universitet sa i en intervju att det förr eller senare blir uranbrytning i Sverige och att det kommunala vetot kommer att tas bort. ”Vi har uran i Sverige, behovet av uran finns i Sverige, Europa och världen”.

Huvudproblemet är att uranbrytningen är en del av kärnkraftens livscykel som har stor påverkan för livet på vår jord i generationer framåt.

De svenska urantillgångarna är stora med mycket låghaltig malm vilket leder till extrem negativ landskapspåverkan. Den högsta halten i Sverige är 300-400 gram/ton (0,03-0,04%).De utvinningsmetoder som kan användas innebär enormt stora ingrepp i miljön och naturen. Gruvavfallet som blir kvar efter brytningen innehåller miljöfarliga metaller.

Ett huvudargument som nämns för stöd till uranbrytning är att eftersom Sverige accepterat kärnkraft, som borde vi rimligtvis också kunna bryta uran. Problemet är att det finns tillräckligt med bevis på uranbrytningens mycket negativa effekter och miljöproblem i andra länder, vilket också gäller här.

Att ta ställning mot uranbrytning är självklart och kan tyckas enkelt. Samtidigt innebär frågan i vidare mening ett stort moraliskt dilemma. I Sveriges riksdag finns idag ett brett stöd för kärnkraften från allianspartierna och socialdemokraterna. Jag och många kristdemokrater med mig är inte tillfreds med denna bedömning.

Eftersom det idag finns ett stort parlamentariskt stöd för kärnkraften är det motsägelsefullt att principiellt säga nej till uranbrytning i Sverige. De stora miljömässiga risker som finns gäller oavsett var det sker i vår värld. Är det då mera etiskt rätt att säga nej till uranbrytning i Sverige men att acceptera kärnkraft som förutsätter uranbrytning från andra länder där stora miljömässiga skador drabbar miljoner människor?

Tyskland under ledning av kristdemokraten Angela Merkel valde efter Fukushima-katastrofen 2011 att ta ett mycket modigt principbeslut för avveckling av kärnkraften till senast 2022.

Tysklands etiska dilemma enligt många var att användningen av kol skulle öka och därmed större klimatpåverkan. Men efter stängningen av de första åtta reaktorerna har inte landets koldioxidutsläpp ökat. En omfattande omställning till vindkraft och en miljon solcellsanläggningar har varit framgångsrik. Det är ännu idag svårt att bedöma om Tyskland ska lyckas med sin historiska omställning till fossilfri energi, utan ökade koldioxidutsläpp.

Därför får frågan om uranbrytning i Närke ett självklart nej, men den måste sättas in ett internationellt sammanhang där vårt nej också måste innebära ett nej till fortsatt kärnkraftsanvändning. Sverige borde följa efter Tyskland och bli föregångare för ett gott förvaltarskap med tillväxt inom planeten jordens hållbara gränser!Artikeln skriven av:
Lennart Bondeson (KD)
Kommunalråd
Politiskt ansvarig för näringsliv- och klimatfrågor
Örebro kommunRedaktionen

Publicerad den 30 september 2013 kl. 17:37

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Debattartikel

Så utvecklar vi Östernärke

Fler hyreslägenheter, lokal arbetsförmedling, göra ungdomsgården till ett allaktivitetshus i Odensbacken och ett tågstopp i Kilsmo. Socialdemokraterna, Centerpartiet, och Kristdemokraterna har förslag till utveckling i Östernärke.

Vi ser det i hela Örebro. Vi ser att landsbygden och städerna behöver varandra. Ett hållbart Örebro skapas via en levande landsbygd. Östernärke står för 40% av kommunens yta och 5% av kommunens invånare. Här finns omkring 300 företag inom olika områden. Här finns de gröna näringarna, här finns kraft, idéer, råvaror, rekreation och naturupplevelser.

S. C och KD menar att vi måste, för att utveckla hela Örebro, satsa ordentligt på landsbygden. För att utveckla hela Örebro krävs både en levande stad och en levande landsbygd där människor känner optimism, självförtroende och gemenskap. Samspelet mellan stad och landsbygd skapar ett hållbart samhälle.

För att utveckla och skapa ett hållbart Östernärke krävs satsningar på bostäder, arbeten, turism, ekologisk innovation, en god infrastruktur, tillgänglighet, valmöjligheter och sysselsättning för våra ungdomar.

Här är exempel på vad majoriteten i Östernärke vill:

* Bygga fler bostäder, främst hyresrätter. Vi vill kunna ta emot nya invånare samtidigt som vi värnar de som vill bo kvar när villan är såld.

* Starta upp en EKO-by i Odensbacken med kolonilotter och ekologiska odlingar.

* Skapa bättre kommunikationer, både via tåg och buss. En bra kollektivtrafik ger goda möjligheter till arbete och en grön miljö. I första hand är goda bussförbindelser viktiga och varför inte ett tågstopp i Kilsmo?

* Göra ungdomsgården till ett allaktivitetshus.

* Utveckla området vid Hampetorp. Undersöka om det går att bygga flera fritidsboenden mellan Vinögatan och campningen.

* Kolla om det går att bygga och driva camping i Solberga, Kilsmo, Brevens Bruk eller Norra Vinön.

* Införa en arbetsförmedling i Östernärke. Vi vill skapa arbetstillfällen.Nyligen skrev nio av Örebro läns kommuner under en motion om att man ska landsbygdssäkra alla beslut som kommunen fattar, att man analyserar vilka konsekvenser beslut som fattas får för landsbygden. Detta är ett led för att få ett hållbart samhälle, bland annat därför har Örebro kommun tillsatt en landsbygdsstrateg.För majoriteten i Östernärke områdesnämnd:

Bo Åkerling (C) ordförande.

Frederick Axewill (S) vice ordförande.

Ana Jakobsson (KD)Redaktionen

Publicerad den 28 augusti 2013 kl. 12:28

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Debattartikel

Slarva inte bort landsbygdens möjligheter!

Turismen är en växande inkomstkälla för kommunen, en stor del av framtidens arbetstillfällen skapas inom besöksnäringen och fritidssektorn. Många av resmålen finns på landsbygden med närhet till vacker natur och härliga upplevelser. Omkring 30% av invånarna i Örebro kommun och gissningsvis hälften av ytan finns i områden utanför tätort, dvs på landsbygden.

På landsbygden sjuder det av aktiviteter och det bubblar av kreativitet och entreprenörsanda. Trots landsbygdens stora potential finns idag ingen plan för hur resurser, möjligheter och tillgångar ska tas till vara. Det finns ingen övergripande strategi eller plan för hur kommunen ska utvecklas utanför tätorten och det finns ingen med helikopterperspektiv som kan överblicka kommunen och dess ytterområden.

Vi som bor och verkar på landsbygden tycker att det är dags att ta ut kompassriktningen och lägga ut en färdplan för framtiden när det gäller ytterområdena. Vi måste lyfta blicken och titta framåt, det duger inte att titta ner i marken medan vi rusar in i det okända, då riskerar vi att snubbla in i framtiden.

Trots att våra ytterområden är det första en besökare ser när de besöker Örebro så tycks man i många avseenden ha glömt bort dessa. Kommunen borde istället locka människor i andra delar av landet att vilja bo och verka här. Lite förenklat skulle man kunna säga att Örebro kommun inte röjt i trädgården innan man bjöd till grillfest på den nybyggda altanen.

Det pratas om bostadsbrist och behov av att bygga nya skolor i tätorten, men det pratas inte om att hitta elever till de skolor som brottas med vikande elevunderlag på landsbygden. Vi måste skapa förutsättningar så de unga kan bo kvar och bilda familj. Samtidigt måste vi underlätta för de äldre som vill flytta från hus och gårdar utan att samtidigt tvingas lämna landsbygden.

Önskemål från de som vill flytta ut på landet och leva nära naturen måste också tillgodoses. På köpet skulle vi få fler elever i våra landsbygdsskolor och fler invånare vilket samtidigt också innebär bättre utsikter för lokala företag.

Det är viktigt att upprätta en långsiktig strategi för framtiden där samband mellan stad och land tas i beaktande - sett från landsbygdens perspektiv och med landsbygdens bästa i fokus. En strategi ska fungera som plan för hur hela kommunen på ett genomtänkt och samordnat sätt ska utvecklas och växa för att bli starkare, bättre och attraktivare.

EU har en strategi för hur medlemsländerna ska utveckla landsbygden. Sverige har som nation en strategi för utveckling av landsbygden. Örebro som kommun däremot saknar strategi. Sveriges sjunde stad har ingen strategi för att uppfylla nationens och EU:s mål. Därför applåderade vi beslutet som politikerna fattade under hösten 2011 nämligen att Örebro kommun skulle tillsätta en landsbygdsstrateg.

Idag, nästan ett år efter att beslutet togs har denna strateg ännu inte tillträtt sin tjänst, än mindre finns någon strategi framtagen.

Landsbygden lever sitt eget liv och växer på måfå, ostrukturerat, lite i skymundan och utan hjälp eller styrning. Vi tror därför på att snabbt rekrytera en hängiven och kompetent strateg, som med brinnande lust och iver vill skapa en levande trädgård av Örebros ytterområden.

Vi inom näringslivet på landsbygden står redo att samarbeta med kommunen kring en gemensam landsbygdsstrategi och undrar därför när Örebro kan ha sin landsbygdsstrateg på plats?Martin Olofsson, ordförande, Samverkarna i Östernärke

Johan Larson, ordförande, Tysslinge Företagare

Tony Fridholm, ordförande, Ervalla Bygdelag

Lasse Permstäde, ordförande, Samverkarna i GlanshammarsbygdenFotnot: Debattartikeln är även publicerad i Nerikes Allehandas pappersupplaga den 16 oktober 2012, dock har de tre senare namnen fallit bort i överföringen av manuset. NA.se har i efterhand kompletterat webversionen med de saknade namnen.

Redaktionen

Publicerad den 18 oktober 2012 kl. 09:55

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Externa länkar:
Länk till debattartikeln på NA.se

Debattartikel

Asker, en ort Örebro kommun och Länstrafiken glömt bort!

Varför skall det vara så omöjligt att få till mer kollektivtrafik från Asker till Örebro?

Uppvuxen i Asker på 1950-talet så kommer jag ihåg den relativt täta busstrafiken mellan Asker och Örebro under veckans alla dagar med både morgon och kvällsturer i båda riktningarna.

När jag nu flyttat tillbaka 2009 så blir jag både arg besviken på hur dåligt det är med den kollektiva trafiken. Om man arbetar i Örebro så är man helt beroende av att åka bil till arbetet.

Mycket hör man talas om att "hela Sverige ska leva" men då tydligen inte i Asker. Det går två bussar på förmiddagen och två på eftermiddagen i båda riktningarna. Lördagar och söndagar förekommer det överhuvudtaget ingen kollektivtrafik Örebro-Asker.

Från Odensbacken går det måndag-fredag 33 turer, lördag 11 turer och söndagar 8 turer. Är det då helt orimligt att önska sig att åtminstone att var fjärde av dessa turer som startar i Odensbacken kunde gå via Asker i stället för Stora Mellösa?

Man måste nog köra i en längre period och inte ge upp på en gång, folk måste hinna lära sig och kunna lita på att trafiken blir kvar för att till exempel våga anpassa sig till det.

Om man som jag bor mitt mellan Sköllersta och Odensbacken så är det 6 km enkel resa till närmaste busshållplats. Om då någon skall åka buss till Örebro så måste man skjutsa den personen 2 x 6 km för avresa samt lika mycket när man skall hämta, alltså sammanlagt 24 km.

Från vår bostad är det 26 km till Örebro så det känns inte så naturligt att ta bussen fast det egentligen skulle vara det rätta transportmedlet. Hur ser egentligen våra politiker på en sådan här fråga? Är det kommunen eller bussbolaget som bestämmer om busstrafiken?

Allt detta åkande i hundratals personbilar morgon och kväll till Örebro kan inte vara det sätt på vilket vi skall förvalta och sköta våra naturresurser. Mycket avgaser sprids på detta vis i vår natur.


Gunnar Löv

Publicerad den 24 september 2012 kl. 21:10

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Debattartikel

Magnus Lagergren: Lyft fram landsbygden!

För tio år sedan började jag som ersättare i Östernärke kommundelsnämnd, senare fick jag förmånen att axla ordförandeuppdraget. Förra året lämnade jag politiken i Östernärke då jag flyttade från området. Nu väljer jag att återkomma till lokalpolitiken eftersom jag upplever att landsbygdsfrågorna måste få det fokus de förtjänar!

Politik handlar om att prioritera. Politiker väljer att fokusera på olika frågor, just nu görs det för lite för att lyfta Örebros landsbygd i allmänhet och Östernärkes i synnerhet. Jag vill bidra till att detta förändras.

Jag sitter i kommunfullmäktige på Östernärkemandat. Jag blev vald av de som bor på landsbygden och dessa frågor brinner jag för, även då jag numera bor inne i Örebro. Med stadsperspektivet kan jag konstatera att det borde, rent logiskt, vara mycket mer intressant för Örebros befolkning och politiker att satsa, utveckla och investera i och på landsbygden.

Det finns en otroligt stor potential som vi håller på att missa. Det handlar om landsbygdsföretagen där tillväxtmöjligheterna är väldigt stora. Inom besöksnäringen efterfrågas fler platser att äta på, bo i och att få uppleva, dessa platser finns ofta på landsbygden.

Östernärkes framtid är beroende av att fler har möjlighet att flytta in och bo kvar i området, att servicen säkras, att skolorna finns kvar och att kommunikationerna är tillfredsställande. För att säkra upp detta behöver Östernärke en tydlig profil. Inte bara en stark, ledande politik utan även en förvaltning som har kraft och möjlighet att driva utvecklingen, tillsammans med näringsliv och de livskraftiga föreningarna i området.

För varje dag som skolorna är halvfulla i vissa delar av området "förlorar" kommunen pengar. Vi skulle behöva satsa på en utvecklingspott där olika idéer och initiativ kan finna medel för att öka inflyttningen, stärka näringslivet och främja föreningsaktiviteterna.

Det är viktigt att satsa på våra ungas hälsa och idrottsföreningar är en viktig pusselbit i detta. Samtidigt behöver de äldre som fastnar hemma i sina bostäder för att de inte kan ta sig ut mer fokus. Jag vill se fler aktiviteter där kommunen uppmuntrar föreningar att ordna utflykter, middagar och annat för våra äldre. Just nu görs det i Örebro kommun satsningar i den riktningen och det är viktigt att inte heller landsbygdens äldre glöms bort.

Örebro kommun behöver en utvecklad landsbygdsstrategi, men framför allt en person som kan hålla i och lyfta in landsbygdsperspektivet inom Örebro kommun som organisation, en landsbygdsstrateg. Varken länsstyrelsen, jordbruksverket eller andra myndigheter har i dag en person som de kan möta i Sveriges sjunde största kommun, med en sammanhållen kunskap om kommunens landsbygd.

Örebro kan mer, vi kan bättre och vi skulle med enkla medel kunna ta ett stort kliv framåt i utvecklingen av hela vår kommun!

Magnus Lagergren, ledamot i kommunfullmäktige (KD), Örebro

Redaktionen

Publicerad den 12 juli 2012 kl. 09:08

Betygsätt denna artikel:   1  2  3  4  5 

Tipsa en vän om denna artikel

Fler nyheter i denna kategori

2011-08-20 21:10:17 - Länstrafiken missgynnar landsbygdens skolungdom
2011-08-18 07:32:56 - Stöd för Gunnar Lövs debattinlägg
2011-08-17 22:49:33 - Länsbusstrafiken
2011-05-30 08:26:58 - Inga strandskyddsdispenser
2011-04-29 09:35:48 - Ska alla få rösta?
2011-04-29 09:29:28 - Partipolitik blir Debatt
2011-02-19 15:14:21 - Slopa inte det kommunala vetot
2010-05-11 22:56:27 - Jäv i Östernärke områdesnämnd?
2009-09-24 15:42:47 - Valkampanjen har börjat, med pajkastning!
2009-09-23 21:45:01 - Vad händer i Östernärke områdesnämnd och förvaltning?
2009-01-21 23:36:21 - Kalla duschar på Odenskolan
2008-11-28 23:07:40 - Anpassningsarbetet ...
2008-11-12 21:52:41 - En riktig kalldusch!
2008-11-02 22:41:09 - Vem bryr sig om miljön?
2008-10-01 11:58:23 - Lagergren raljerar...
2008-10-01 10:47:15 - Axevill vill bestämma över alla! Ingen valfrihet här inte!
2008-09-30 18:21:07 - Angående Lagergrens artikel
2008-09-22 10:26:46 - Gränsen mot Öster är öppnad
2008-09-21 14:36:28 - Sommaröppet på Odengården?
2008-08-12 21:07:05 - Odenskolan har nått toppresultat
2008-08-09 20:16:32 - Angående ekonomin i Östernärke
2008-02-08 20:59:14 - Förebyggande och uppföljande arbetet är viktigt kring mobbning
2008-02-06 19:18:59 - Ingen ska hållas tillbaka, ingen ska lämnas efter
2008-02-06 00:23:42 - Mobbningsdebatten fortsätter...
2008-02-04 23:03:50 - Hur många tror att politiker kan allt? Räck upp en hand!
2008-02-02 23:31:06 - Nolltolerans mot mobbning!
2007-12-29 22:39:11 - Tack för denna debatt!
2007-12-02 21:08:42 - Ny tidning till Örebro med omnejd
2007-09-03 19:35:03 -  Magnus Lagergren tar initiativ för Östernärkes turism
2007-05-29 22:21:03 - Råby klart 1:a oktober!
2007-05-26 11:07:55 - Råby klart 1:a oktober!
2006-11-11 10:16:22 - Klimathotet – Vilka spelar roll?
2006-10-18 18:15:08 - Ny nämnd i Östernärke
2006-09-29 06:56:26 - Östernärkingar i kommunfullmäktige
2006-09-17 23:18:08 - Tack alla väljare
2006-09-15 22:26:27 - Partiutfrågning i Stora Mellösa

jenneboradio is on Mixlr

Om cookies
Om Östernärkeportalen
Ansvarig utgivare: Bengt Bronner
Information om bildköp
Länka gärna till Östernärkeportalen!


Tips om hemsida utanför Östernärke: surftips@osternarkeportalen.se
Material till artiklar för publicering: artikel@osternarkebladet.se
Allmänna administrativa ärenden: info@osternarkebladet.se
Tips om lokal hemsida: lokalalankar@osternarkebladet.se
Nyhetstips till redaktionen: tips@osternarkebladet.se

Allt material på denna sida skyddas av Lagen om upphovsrätt. Alla rättigheter förbehålles © 2004-2010